04. ACTUALITEITEN
Voor (startende) ondernemers zijn onder meer de nieuwe Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en de nieuwe (tijdelijke) regeling voor afschrijven van bedrijfsmiddelen interessant. Ook de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) kan voor veel kleine (startende) ondernemers van belang zijn. De MKB Winstvrijstelling is verhoogd van 10,5 naar 12 procent en het urencriterium (minimaal 1.225 uren per jaar) is geschrapt.
  • Medische diensten en omzetbelasting
  • Belastingwijzingen 2008
  • Afschrijvingsbeperkingen
  • Afschrijving vastgoed
  • Waardering onderhanden werk
  • Verliesverrekening
  • Verlaging VPB-tarief
  • Belastingwijzingen 2008