PARTICULIER

Voor de particuliere cliënt verzorgen wij onder meer: Let op: toeslagen 2006 aanvragen vóór 1 april 2007 Heeft u voor 2006 geen huur-, zorg- of kinderopvangtoeslag aangevraagd, maar denkt u dat u daar wel recht op had? Dan kunt u nog tot 1 april 2007 een toeslag voor 2006 aanvragen.

Indien u uitstel inkomstenbelasting heeft gekregen: Heeft u of uw toeslagpartner (of medebewoner) uitstel gekregen voor het doen van aangifte inkomstenbelasting 2006? Dan mag u uw toeslag 2006 ook nog aanvragen na 1 april 2007. U moet de toeslag aanvragen vóór de datum waarop de aangifte inkomstenbelasting bij de Belastingdienst binnen moet zijn. Zijn dat voor u en uw toeslagpartner (of medebewoner) verschillende data? Dan moet u uw toeslag vóór de laatste datum aanvragen.

Particulieren kunnen vanaf 2008 alleen giftenaftrek krijgen voor de inkomstenbelasting voor giften aan een bij beschikking aangemerkte instelling. Dat geldt ook voor bedrijven in de vennootschapsbelasting. De Belastingdienst zal de instellingen die een beschikking hebben ontvangen publiceren op www.belastingdienst.nl.


Controle belastingdienst op privé gebruik auto van de zaak

De Belastingdienst houdt vanaf medio februari door het hele land mobiele controleacties op onterecht privé gebruik van auto's van de zaak. Doelgroep van de actie zijn werknemers die bij de Belastingdienst aangegeven hebben dat zij minder dan 500 kilometer per jaar gebruik maken van een auto van de zaak, maar deze grens - ondanks een schriftelijke verklaring - toch overschrijden.

Controlethema inkomstenbelasting 2006: bijleenregeling

De Belastingdienst gaat de aangifte inkomstenbelasting 2006 extra controleren op het naleven van de bijleenregeling. Elk jaar besteedt de Belastingdienst bij de behandeling van de aangifte inkomstenbelasting extra aandacht aan een bepaald thema.